Predávajúci: Katex Comfort s.r.o.
Sídlo: 17. novembra 26, 08301, Sabinov
IČO: 47499451
DIČ: 2023910614
Email: info@marttis.eu
Web stránka: www.marttis.eu

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Objednávka, Kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar priamo on-line prostredníctvom internetového obchodu a to registráciou a následným zaslaním objednávky.Kúpna zmluva potom vzniká po zaslaní objednávky, z pravidla elektronickou poštou, po overení kontaktu na kupujúceho, dostupnosti tovaru a možného termínu dodania.

2. Storno objednávky kupujúcim

Kupujúci môže stornovať objednávku od potvrdenia košíku až do dňa dodania tovaru, alebo v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci dodáva predmet kúpnej zmluvy z pravidla na dobierku, doručovacou službou na adresu uvedenú kupujúcim, a to obvykle do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ termín dodania nebol dohodnutý inak. Doručenie je účtované podľa platných cenníkov prepravnej spoločnosti a je uhradené kupujúcim. Balné sa kupujúcemu neúčtuje.

Doručenie zásielky je realizované kuriérskou spoločnosťou DPD kuriér – Názov: Direct Parcel Distribution SK, s. r. o.

4. Cena za dopravu

Cena za dopravu je paušálna 5€ s DPH na území SR.

5. Ceny

Uvedené ceny konečné. Do úplného uhradenia ceny tovaru kupujúcim je tovar majetkom predávajúceho.

6. Platba prebieha prevodom na účet alebo pomocou platobnej karty (platobná brána Besteron).

7. Reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysle novely Občianskeho zákonníka č.150/2004. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. /Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava/. Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí alebo na výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Katex Comfort s.r.o. nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom, viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Čas od kedy začína plynúť záručná doba, je uvedený na doklade o kúpe, preto si ho vždy starostlivo uchovajte. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe /faktúru/.

Reklamovaný výrobok spolu aj s kópiou faktúry a formulárom, ktorý nájdete na spodnej časti internetovej stránky v sekcii „Reklamácie“ nám zašlite poštou na adresu firmy: Katex Comfort s.r.o., 17. novembra 26, 08301, Sabinov

8. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./

Výrobok nám zašlite poštou na adresu firmy: Katex Comfort s.r.o. 17.Novembra 26,08301 Sabinov, nepoškodený v pôvodnom obale s krátkou žiadosťou /formulár nájdete na spodnej časti internetovej stránky v sekcii „Dôležité informácie“ alebo je na stiahnutie TU – „odstúpenie od zmluvy„/ a kópiou faktúry. Ak budú dodržané všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok mimo poštovného Vám budú obratom vrátené na Váš účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša v tomto prípade spotrebiteľ.

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade:

a) ak si dá spotrebiteľ vyhotoviť tovar v iných – neštandardných rozmeroch / na zákazku /

b) ak spotrebiteľ použije, operie, prípadne inak zmení výrobok.